SP Bundespersonal / Groupe socialiste du personnel fédéral

 

Agenda
Calendrier 

Agenda / Calandrier 2019


Hauptversammlung / Assemblée générale

Datum:30.01.2019
18:00

Ort / Lieu: Generationenhaus, Bubenbergplatz 2, Bern (Rittersaal)

Details siehe Einladung / détails voir invitation (Einladung)

 Einladung_HV2019_d.pdf


Zurück zur Übersicht